Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SkipHWASanModuleController

public class SkipHWASanModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.SkipHWASanModuleController


Klasa podstawowa dla kontrolera modułu, aby nie uruchamiać testów w kompilacjach HWASan.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SkipHWASanModuleController ()

Metody publiczne

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Konstruktorzy publiczni

SkipHWASanModuleController

public SkipHWASanModuleController ()

Metody publiczne

powinienUruchom

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Sposób na podjęcie decyzji, czy moduł powinien działać, czy nie.

Parametry
context IInvocationContext : IInvocationContext modułu

Zwroty
IModuleController.RunStrategy Prawda, jeśli moduł powinien działać, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException