Procedura obsługi parametrów RunOnCloneProfile

public class RunOnCloneProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnCloneProfileParameterHandler


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktorzy publiczni

Procedura obsługi parametrów RunOnCloneProfile

public RunOnCloneProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

getParametrIdentyfikator

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String