Obsługa parametrów RunOnSecondaryUser

public class RunOnSecondaryUserParameterHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnSecondaryUserParameterHandler


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Metody publiczne

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu.

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktorzy publiczni

Obsługa parametrów RunOnSecondaryUser

public RunOnSecondaryUserParameterHandler ()

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration parametr specyficzny dla potrzeb. Na przykład wstaw lub usuń moduły przygotowujące elementy docelowe z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

zastosujkonfigurację

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration parametr konfiguracji modułu. Mogą to być na przykład dodatkowe opcje dla osób przygotowujących lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParametrIdentyfikator

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod jaką będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String