RunOnWorkProfileParameterHandler

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends ProfileParameterHandler implements IModuleParameterHandler

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.ProfileParameterHandler
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Streszczenie

Konstruktory publiczne

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Konstruktory publiczne

RunOnWorkProfileParameterHandler

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą będzie identyfikowany sparametryzowany moduł.

Zwroty
String