Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Uruchom w pracyProfileParameterHandler

public class RunOnWorkProfileParameterHandler
extends Object implements IModuleParameterHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.multiuser.RunOnWorkProfileParameterHandler


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

void addParameterSpecificConfig ( IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru.

void applySetup ( IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration ustawienia modułu specyficzne dla parametru.

String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą sparametryzowany moduł będzie identyfikowany.

Konstruktorzy publiczni

Uruchom w pracyProfileParameterHandler

public RunOnWorkProfileParameterHandler ()

Metody publiczne

addParameterSpecificConfig

public void addParameterSpecificConfig (IConfiguration moduleConfiguration)

Dodaje do IConfiguration z określonymi potrzebami parametru. Na przykład wstaw lub usuń przygotowujące docelowe z konfiguracji.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration : IConfiguration modułu

ApplySetup

public void applySetup (IConfiguration moduleConfiguration)

Zastosuj do modułu IConfiguration ustawienia modułu specyficzne dla parametru. Na przykład mogą to być dodatkowe opcje dla przygotowujących lub testów.

Parametry
moduleConfiguration IConfiguration

getParameterIdentifier

public String getParameterIdentifier ()

Zwraca nazwę, pod którą sparametryzowany moduł będzie identyfikowany.

Zwroty
String