ResultsPlayer

public final class ResultsPlayer
extends Object implements IRemoteTest, IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.ResultsPlayer


Specjalny biegacz, który odtwarza otrzymane wyniki.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ResultsPlayer ()

Ctor.

ResultsPlayer (boolean completed)

Metody publiczne

boolean completed ()

Zwraca informację, czy ResultsReplayer odtworzył wyniki.

void run (TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Konstruktorzy publiczni

ResultsPlayer

public ResultsPlayer ()

Ctor.

ResultsPlayer

public ResultsPlayer (boolean completed)

Parametry
completed boolean

Metody publiczne

zakończony

public boolean completed ()

Zwraca informację, czy ResultsReplayer odtworzył wyniki.

Zwroty
boolean

biegać

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Parametry
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

Rzuty
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration