Ponów próbę zmiany harmonogramu

public final class RetryRescheduler
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRetryScheduler


Specjalny biegacz, który pozwala przełożyć poprzednie testy biegowe, które się nie powiodły lub nie zostały wykonane.

Streszczenie

Pola

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

Konstruktory publiczne

RetryRescheduler ()

Metody publiczne

IConfiguration getRetryConfiguration ()

Zwraca IConfiguration , który powinien zostać ponowiony.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Pola

PREVIOUS_LOADER_NAME

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

Konstruktory publiczne

Ponów próbę zmiany harmonogramu

public RetryRescheduler ()

Metody publiczne

getRetryConfiguration

public IConfiguration getRetryConfiguration ()

Zwraca IConfiguration , który powinien zostać ponowiony.

Zwroty
IConfiguration

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i przekazuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testu

Rzuty
DeviceNotAvailableException

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration