RetryResultHelper

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Klasa pomocnicza, aby określić, który moduł lub test powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

RetryResultHelper ()

Metody publiczne

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Zwraca, czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Zwraca, czy przypadek testowy powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Konstruktory publiczne

RetryResultHelper

public RetryResultHelper ()

Metody publiczne

powinienRunModuł

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Zwraca, czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

Parametry
moduleResults TestRunResult

types

Zwroty
boolean

powinienUruchomTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Zwraca, czy przypadek testowy powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Parametry
result TestResult

types

Zwroty
boolean