Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ponowna próbaPomocnik wyniku

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Klasa pomocnicza do określenia, który moduł lub test powinien zostać uruchomiony, czy nie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RetryResultHelper ()

Metody publiczne

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Zwraca czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Zwraca czy przypadek testowy powinien być uruchamiany czy nie.

Konstruktorzy publiczni

Ponowna próbaPomocnik wyniku

public RetryResultHelper ()

Metody publiczne

powinienRunModuł

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Zwraca czy moduł powinien zostać ponownie uruchomiony.

Parametry
moduleResults TestRunResult

types

Zwroty
boolean

powinienRunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Zwraca czy przypadek testowy powinien być uruchamiany czy nie.

Parametry
result TestResult

types

Zwroty
boolean