AppVersionFetcher

public final class AppVersionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher


Cihazdan uygulama sürümü dizesini almak için yardımcı program sınıfı.

Dumpsys paket komutunu aygıta gönderin, ardından sonuç dizesini ayrıştırın.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

enum AppVersionFetcher.AppVersionInfo

Uygulama sürümü bilgi türleri.

Kamu inşaatçılar

AppVersionFetcher ()

Herkese açık yöntemler

static String fetch (ITestDevice device, String packageName, AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürüm dizesini al.

Kamu inşaatçılar

AppVersionFetcher

public AppVersionFetcher ()

Herkese açık yöntemler

getirmek

public static String fetch (ITestDevice device, 
        String packageName, 
        AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürüm dizesini al.

Parametreler
device ITestDevice : ITestDevice, cihaz örneği

packageName String : Dize, paket adı

info AppVersionFetcher.AppVersionInfo : AppVersionInfo, uygulama sürümü bilgi türü

İadeler
String paketin sürüm dizesi

Atar
DeviceNotAvailableException