AppVersionFetcher

public final class AppVersionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.AppVersionFetcher


Cihazdan uygulama sürümü dizesini almak için yardımcı program sınıfı.

Cihaza dumpsys paketi komutunu gönderin, ardından dönüş sonucu dizesini ayrıştırın.

Özet

Kamu inşaatçıları

AppVersionFetcher ()

Genel yöntemler

static String fetch ( ITestDevice device, String packageName, AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürümü dizesini getir.

Kamu inşaatçıları

AppVersionFetcher

public AppVersionFetcher ()

Genel yöntemler

gidip getirmek

public static String fetch (ITestDevice device, 
        String packageName, 
        AppVersionFetcher.AppVersionInfo info)

Paket adına göre uygulama sürümü dizesini getir.

Parametreler
device ITestDevice : ITestDevice, cihaz örneği

packageName String : Dize, paket adı

info AppVersionFetcher.AppVersionInfo : AppVersionInfo, uygulama sürümü bilgi türü

İadeler
String paketin sürüm dizesi

Atar
DeviceNotAvailableException