Poczta zbiorcza

public class BulkEmailer
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail umożliwiające następującą konfigurację: interwału wysyłania, początkowego rozmiaru serii, odbiorców i całkowitej liczby wiadomości.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BulkEmailer ()

Metody publiczne

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do ładowania BulkMailera z konfiguracji.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Konstruktorzy publiczni

Poczta zbiorcza

public BulkEmailer ()

Metody publiczne

załadujMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Metoda pomocnicza do ładowania BulkMailera z konfiguracji. Konfiguracja musi zawierać następujący tag

Parametry
config IConfiguration : konfiguracja

Zwroty
BulkEmailer instancja BulkEmailera

Rzuca
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

wysyłać emaile

public void sendEmails ()

wyślij e-maileBg

public void sendEmailsBg ()