BulkEmailer

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail, które umożliwia następującą konfigurację: interwał wysyłania, początkowy rozmiar serii, odbiorców i łączną liczbę wiadomości.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BulkEmailer ()

Metody publiczne

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

Metoda pomocnicza, aby załadować BulkMailer z pliku config.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Konstruktorzy publiczni

BulkEmailer

public BulkEmailer ()

Metody publiczne

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

Metoda pomocnicza, aby załadować BulkMailer z pliku config. Konfiguracja musi zawierać następujący tag

Parametry
config IConfiguration : IConfiguration config

Zwroty
BulkEmailer wystąpienie BulkEmailer

Rzuty
ConfigurationException

wysyłać emaile

public void sendEmails ()

sendEmailsBg

public void sendEmailsBg ()