ClassPathScanner.IClassPathFilter

public static interface ClassPathScanner.IClassPathFilter

com.android.tradefed.util.ClassPathScanner.IClassPathFilter


Sınıf yolu giriş yolları için bir filtre

FileFilter sonra desenlendi

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean accept (String pathName)

Belirtilen soyut yol adının sınıf yolu giriş listesine dahil edilip edilmeyeceğini test eder.

abstract String transform (String pathName)

Sınıf yolu girişi yol adları için isteğe bağlı bir dönüştürücü.

Genel yöntemler

kabul etmek

public abstract boolean accept (String pathName)

Belirtilen soyut yol adının sınıf yolu giriş listesine dahil edilip edilmeyeceğini test eder.

Parametreler
pathName String : sınıf yolu girişinin göreceli yolu

İadeler
boolean

dönüştürmek

public abstract String transform (String pathName)

Sınıf yolu girişi yol adları için isteğe bağlı bir dönüştürücü.

Parametreler
pathName String : "foo/path/file.ext" biçimindeki sınıf yolu girişinin göreli yolu.

İadeler
String yolAdı bağlama özel formata dönüştürüldü