DeviceActionUtil.Command

public static final enum DeviceActionUtil.Command
extends Enum< DeviceActionUtil.Command >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.DeviceActionUtil.Command >
com.android.tradefed.util.DeviceActionUtil.Command


Polecenia działania urządzenia.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

DeviceActionUtil.Command INSTALL_MAINLINE

DeviceActionUtil.Command RESET

Metody publiczne

static DeviceActionUtil.Command valueOf (String name)
static final Command[] values ()

Wartości wyliczeniowe

INSTALL_MAINLINE

public static final DeviceActionUtil.Command INSTALL_MAINLINE

RESETOWANIE

public static final DeviceActionUtil.Command RESET

Metody publiczne

wartość

public static DeviceActionUtil.Command valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceActionUtil.Command

wartości

public static final Command[] values ()

Zwroty
Command[]