DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable

public static abstract class DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable<V>


ITestDevice üzerinde kabuk komutunu çalıştırmanın ayrıntılarını saran bir ERROR(/Callable) .

Komut çıktısını işlemek ve Callable dönüşünü belirlemek için processOutput(String) uygulanmalı

Özet

Kamu inşaatçıları

ShellCommandCallable ()
ShellCommandCallable ( ITestDevice device, String command, long timeout)

Genel yöntemler

V call ()
abstract V processOutput (String output)
ShellCommandCallable <V> setCommand (String command)
ShellCommandCallable <V> setDevice ( ITestDevice device)
ShellCommandCallable <V> setTimeout (long timeout)

Kamu inşaatçıları

ShellCommandCallable

public ShellCommandCallable ()

ShellCommandCallable

public ShellCommandCallable (ITestDevice device, 
        String command, 
        long timeout)

Parametreler
device ITestDevice

command String

timeout long

Genel yöntemler

Arama

public V call ()

İadeler
V

süreçÇıktı

public abstract V processOutput (String output)

Parametreler
output String

İadeler
V

setKomut

public ShellCommandCallable<V> setCommand (String command)

Parametreler
command String

İadeler
ShellCommandCallable <V>

setCihaz

public ShellCommandCallable<V> setDevice (ITestDevice device)

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
ShellCommandCallable <V>

setTimeout

public ShellCommandCallable<V> setTimeout (long timeout)

Parametreler
timeout long

İadeler
ShellCommandCallable <V>