GCSOrtak

public abstract class GCSCommon
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon


İndirme ve yükleme gibi Gcs işlemleri için temel sınıf. GCSFileDownloader ve GCSFileUploader .

Özet

Sabitler

int DEFAULT_TIMEOUT

Kamu inşaatçıları

GCSCommon (File jsonKeyFile)
GCSCommon ()

Korumalı yöntemler

Storage getStorage ( scopes) getStorage ( scopes)

Sabitler

DEFAULT_TIMEOUT

protected static final int DEFAULT_TIMEOUT

Sabit Değer: 600000 (0x000927c0)

Kamu inşaatçıları

GCSOrtak

public GCSCommon (File jsonKeyFile)

Parametreler
jsonKeyFile File

GCSOrtak

public GCSCommon ()

Korumalı yöntemler

getStorage

protected Storage getStorage ( scopes)

Parametreler
scopes

İadeler
Storage