GCSDosyaYükleyici

public class GCSFileUploader
extends GCSCommon

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.GCSCommon
com.android.tradefed.util.GCSFileUploader


Dosya verilerini Google bulut depolama alanına (GCS) yüklemek için dosya yükleyici.

Özet

Kamu inşaatçıları

GCSFileUploader (File jsonKeyFile)
GCSFileUploader ()

Genel yöntemler

void uploadFile (String bucketName, String gcsFilename, InputStream fileContents, String contentType, boolean allowOverwrite)

Verileri bir GCS paket dosyasına yükleyin.

Kamu inşaatçıları

GCSDosyaYükleyici

public GCSFileUploader (File jsonKeyFile)

Parametreler
jsonKeyFile File

GCSDosyaYükleyici

public GCSFileUploader ()

Genel yöntemler

dosya yükleme

public void uploadFile (String bucketName, 
        String gcsFilename, 
        InputStream fileContents, 
        String contentType, 
        boolean allowOverwrite)

Verileri bir GCS paket dosyasına yükleyin. gs://[bucketName]/[gcsFileName]

Parametreler
bucketName String : GCS paketi adı

gcsFilename String : dosya adı.

fileContents InputStream : GCS Dosyasına yazılacak verilerin Giriş Akışı.

contentType String : Yüklenmekte olan nesnenin MIME ortam türüdür.

allowOverwrite boolean : True, bu yöntemin GCS'deki bir dosyanın üzerine yazmasına izin verecektir.