ICompressionStrateji

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStrategy


Çalışma zamanında seçilebilen bir sıkıştırma algoritmasını temsil eden bir arabirim.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType değerini döndürür.

Herkese açık yöntemler

kompres

public abstract File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

Parametreler
source File : Sıkıştırılacak dosya veya dizin

İadeler
File Sıkıştırılmış arşiv

Atar
Operasyon tamamlanamazsa

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType değerini döndürür.

İadeler
LogDataType