ISıkıştırma Stratejisi

public interface ICompressionStrategy

com.android.tradefed.util.ICompressionStratejisi


Çalışma zamanında seçilebilen bir sıkıştırma algoritmasını temsil eden bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

abstract LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType döndürür.

Genel yöntemler

kompres

public abstract File compress (File source)

source dosyayı (veya klasörü) sıkıştırır ve elde edilen arşivi döndürür.

Parametreler
source File : Sıkıştırılacak dosya veya dizin

İadeler
File Sıkıştırılmış arşiv

Atar
İşlem tamamlanamadıysa

getLogDataType

public abstract LogDataType getLogDataType ()

Bu strateji tarafından kullanılan arşiv biçiminin LogDataType döndürür.

İadeler
LogDataType