Stan kontrolera Keyguard

public class KeyguardControllerState
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.KeyguardControllerState


Kontener dla stanów keyguard. Zainspirowany ActivityManagerState.java.

Streszczenie

Metody publiczne

static KeyguardControllerState create ( dump) create ( dump)

Tworzy i wypełnia KeyguardControllerState na podstawie danych wyjściowych dumpsys z KeyguardController.

boolean isKeyguardOccluded ()

Zwraca True, jeśli blokada klawiatury jest zasłonięta, w przeciwnym razie zwraca False.

boolean isKeyguardShowing ()

Zwraca True, jeśli wyświetlana jest blokada klawiatury, w przeciwnym razie zwraca False.

Metody publiczne

tworzyć

public static KeyguardControllerState create ( dump)

Tworzy i wypełnia KeyguardControllerState na podstawie danych wyjściowych dumpsys z KeyguardController.

Parametry
dump : dane wyjściowe z działań działań dumpsys

Zwroty
KeyguardControllerState KeyguardControllerState reprezentujący dane wyjściowe lub null, jeśli podano nieprawidłowe dane wyjściowe.

jestKeyguardOccluded

public boolean isKeyguardOccluded ()

Zwraca True, jeśli blokada klawiatury jest zasłonięta, w przeciwnym razie zwraca False.

Zwroty
boolean

toKeyguardPokazuje

public boolean isKeyguardShowing ()

Zwraca True, jeśli wyświetlana jest blokada klawiatury, w przeciwnym razie zwraca False.

Zwroty
boolean