Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

MetrikFayda

public class MetricUtility
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.MetricUtility


Test metriklerini depolamak, benzer testlerdeki metrikleri toplamak ve metrikleri bir dosyaya yazmak için ortak yardımcı program yöntemlerini içerir.

Özet

Kamu inşaatçıları

MetricUtility ()

Genel yöntemler

aggregateMetrics ( rawMetrics) aggregateMetrics ( rawMetrics)

Virgülle ayrılmış metrikleri toplayın.

File aggregateStoredTestMetricsAndWriteToFile (String fileName)

Testin birden çok yinelemesinden toplanan metrikleri toplayın ve birleştirilmiş metrikleri bir test sonucu dosyasına yazın.

static getStats ( values, percentiles) getStats ( values, percentiles) getStats ( values, percentiles)

Verilen değerler listesinden istatistikleri hesaplayın.

getStoredTestMetric ()
static boolean isAllDoubleValues ( rawValues) isAllDoubleValues ( rawValues)

Doğru dönüş, tüm değerlerin çift değere ayrıştırılabilmesidir.

void setIterationSeparator (String separator)
void setPercentiles ( percentiles) setPercentiles ( percentiles)
void storeTestMetrics ( TestDescription testDescription, testMetrics) storeTestMetrics ( TestDescription testDescription, testMetrics)

Bireysel test ölçümlerini depolamak ve toplama için kullanmak için kullanılır.

File writeResultsToFile (String testFileSuffix, String testHeaderName, metrics, File resultsFile) writeResultsToFile (String testFileSuffix, String testHeaderName, metrics, File resultsFile)

Bir dosyaya metrikler yazın.

Kamu inşaatçıları

MetrikFayda

public MetricUtility ()

Genel yöntemler

topluMetrikler

public aggregateMetrics ( rawMetrics)

Virgülle ayrılmış metrikleri toplayın.

parametreler
rawMetrics : test çalıştırması sırasında toplanan metrikler.

İadeler
toplu metrikler.

agregaStoredTestMetricsAndWriteToFile

public File aggregateStoredTestMetricsAndWriteToFile (String fileName)

Testin birden çok yinelemesinden toplanan metrikleri toplayın ve birleştirilmiş metrikleri bir test sonucu dosyasına yazın.

parametreler
fileName String : metrikler yazılırken kullanılacak dosya adı.

İadeler
File

getStats

public static getStats ( values, 
         percentiles)

Verilen değerler listesinden istatistikleri hesaplayın.

parametreler
values : toplamayı hesaplamak için ham değerler.

percentiles : nihai metriklere dahil edilecek istatistikler.

İadeler
toplu değerler.

getStoredTestMetrik

public getStoredTestMetric ()

İadeler

isAllDoubleDeğerler

public static boolean isAllDoubleValues ( rawValues)

Doğru dönüş, tüm değerlerin çift değere ayrıştırılabilmesidir. Aksi takdirde false döndürün.

parametreler
rawValues : değerleri doğrulanan liste.

İadeler
boolean

setYinelemeAyırıcı

public void setIterationSeparator (String separator)

parametreler
separator String

setPercentiles

public void setPercentiles ( percentiles)

parametreler
percentiles

mağazaTestMetrics

public void storeTestMetrics (TestDescription testDescription, 
         testMetrics)

Bireysel test ölçümlerini depolamak ve toplama için kullanmak için kullanılır.

parametreler
testDescription TestDescription : sınıf adı ve test adı gibi test ayrıntılarını içerir.

testMetrics : test için toplanan metrikler.

writeResultsToFile

public File writeResultsToFile (String testFileSuffix, 
        String testHeaderName, 
         metrics, 
        File resultsFile)

Bir dosyaya metrikler yazın.

parametreler
testFileSuffix String : test metrik dosya adında son ek olarak kullanılır.

testHeaderName String : metrikler test başlığı adının altına yazılacaktır.

metrics : dosyaya yazmak için.

resultsFile File : null ise yeni bir dosya oluşturun ve metrikleri yazın, aksi takdirde test başlığı adını ve metriği dosyaya ekleyin.

İadeler
File metrik ile dosya.