ProtoKullanım

public class ProtoUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ProtoUtil


Protobuf mesajlarıyla türden bağımsız olarak ilgilenmek için yardımcı yöntemler.

Özet

Kamu inşaatçıları

ProtoUtil ()

Genel yöntemler

static getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references) getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, references)

İç içe geçmiş bir alan referansının değerlerini alın, yani

Kamu inşaatçıları

ProtoKullanım

public ProtoUtil ()

Genel yöntemler

getNestedFieldFromMessageAsStrings

public static  getNestedFieldFromMessageAsStrings (Message message, 
                 references)

İç içe geçmiş bir alan referansının değerlerini, yani field_1.field_2.field_3'ü, bir dize listesi olarak bir proto mesajından alın. Bir alan bulunamadığında boş bir liste döndürür.

Alan referansı yinelenen alanlar içeriyorsa her örnek genişletilir ve sonuçta bir dize listesi elde edilir.

Parametreler
message Message : Ayrıştırılacak protobuf Message veya nesnesi.

references : İletinin kökünden başlayan alan referanslarının listesi. örneğin, field_2 messageOrObject field_1 değeri altında okumak istiyorsak liste field1 , field2 olacaktır.

İadeler
Referans tarafından atıfta bulunulan tüm alan değerlerinin listesi. references boşsa, message.toString() işlevini liste olarak döndürür. references geçersizse boş bir liste döndürür.