RunInterruptedException

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Bir çalıştırma işlemi harici bir istek tarafından kesintiye uğratıldığında fırlatılır.

Özet

kamu inşaatçılar

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

kamu inşaatçılar

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

parametreler
message String : İstisna ile ilişkili mesaj

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorize eden ErrorIdentifier .

RunInterruptedException

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

parametreler
message String : İstisna ile ilişkili mesaj

cause Throwable : İstisnanın nedeni

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorize eden ErrorIdentifier .