InterruptedException'ı Çalıştır

public class RunInterruptedException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.util.RunInterruptedException


Bir çalıştırma işlemi harici bir istek tarafından kesintiye uğradığında atılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

RunInterruptedException (String message, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

RunInterruptedException (String message, Throwable cause, ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

Kamu inşaatçıları

InterruptedException'ı Çalıştır

public RunInterruptedException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

Parametreler
message String : İstisnayla ilişkili mesaj

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorilere ayıran ErrorIdentifier .

InterruptedException'ı Çalıştır

public RunInterruptedException (String message, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier errorId)

Bir RunInterruptedException oluşturur.

Parametreler
message String : İstisnayla ilişkili mesaj

cause Throwable : İstisnanın nedeni

errorId ErrorIdentifier : İstisnayı kategorilere ayıran ErrorIdentifier .