Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPoziom dostępu

public static final enum Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel
extends Enum< Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel >
com.android.tradefed.util.Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel


Wyliczenia poziomu dostępu do urządzenia Bluetooth oparte na pliku BluetoothDevice.java

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Metody publiczne

int getAccess ()
static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)
static final BluetoothAccessLevel[] values ()

Wartości wyliczeniowe

ACCESS_ALLOWED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_ALLOWED

ACCESS_REJECTED

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_REJECTED

DOSTĘP_UNKNOWN

public static final Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel ACCESS_UNKNOWN

Metody publiczne

uzyskać dostęp

public int getAccess ()

Zwroty
int

wartość

public static Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel

wartości

public static final BluetoothAccessLevel[] values ()

Zwroty
BluetoothAccessLevel[]