SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo


Pomocnik informacji o uruchomieniu wywołania.

Streszczenie

Pola

public Long mStartTime

public String mTestTag

Konstruktorzy publiczni

InvocationStartedEventInfo (String testTag, Long startTime)
InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mCzasRozpoczęcia

public Long mStartTime

mTestTag

public String mTestTag

Konstruktorzy publiczni

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (String testTag, 
                Long startTime)

Parametry
testTag String

startTime Long

InvocationStartedEventInfo

public InvocationStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametry
jsonObject JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String