Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo


logAssociation bilgileri için yardımcı.

Özet

Alanlar

public String mDataName

public LogFile mLoggedFile

Kamu inşaatçıları

LogAssociationEventInfo (String dataName, LogFile loggedFile)
LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mDataName

public String mDataName

mLoggedDosya

public LogFile mLoggedFile

Kamu inşaatçıları

LogAssociationEventInfo

public LogAssociationEventInfo (String dataName, 
                LogFile loggedFile)

parametreler
dataName String

loggedFile LogFile

LogAssociationEventInfo

public LogAssociationEventInfo (JSONObject jsonObject)

parametreler
jsonObject JSONObject

atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String