ZipUtil

public class ZipUtil
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.ZipUtil


Klasa pomocnicza dla operacji związanych z kompresją

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ZipUtil ()

Metody publiczne

static void addToZip (ZipOutputStream out, File file, relativePathSegs) addToZip (ZipOutputStream out, File file, relativePathSegs)

Rekursywnie dodaje podany plik i jego zawartość do ZipOutputStream

static void applyPermission (File targetFile, CentralDirectoryInfo zipEntry)

Zastosuj uprawnienia do pliku skonfigurowane we wpisie katalogu centralnego.

static void closeZip (ZipFile zipFile)

Zamknij otwarty ERROR(/ZipFile) , ignorując wszelkie wyjątki.

static File createZip (File dir)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

static File createZip ( files, String name) createZip ( files, String name)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podane pliki.

static File createZip (File dir, String name)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

static File createZip ( files) createZip ( files)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podane pliki

static void createZip (File dir, File zipFile)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

static void createZip ( files, File zipFile) createZip ( files, File zipFile)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie pliku ZIP zawierającego podane pliki

static File extractFileFromZip (ZipFile zipFile, String filePath)

Metoda narzędziowa umożliwiająca wyodrębnienie jednego określonego pliku z pliku zip do pliku tmp

static void extractZip (ZipFile zipFile, File destDir)

Metoda narzędziowa umożliwiająca wyodrębnienie całej zawartości pliku ZIP do podanego katalogu

static void extractZip (ZipFile zipFile, File destDir, shouldExtract) extractZip (ZipFile zipFile, File destDir, shouldExtract)

Metoda narzędziowa do wyodrębnienia zawartości pliku ZIP do podanego katalogu

static File extractZipToTemp (File zipFile, String nameHint)

Wyodrębnij plik zip do katalogu tymczasowego poprzedzonego ciągiem znaków

static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, boolean useZip64)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, long offset)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, long offset, boolean useZip64)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

static void gzipFile (File file, File gzipFile)

Metoda pomocnicza służąca do tworzenia skompresowanej wersji pojedynczego pliku.

static boolean isZipFileValid (File zipFile, boolean thorough)

Metoda narzędziowa służąca do sprawdzania, czy plik zip nie jest uszkodzony.

static void unzipPartialZipFile (File partialZip, File targetFile, CentralDirectoryInfo zipEntry, LocalFileHeader localFileHeader, long startOffset)

Wyodrębnij żądany plik z częściowego pliku zip.

static void unzipPartialZipFolder (File targetFile, CentralDirectoryInfo zipEntry)

Wyodrębnij żądany folder z częściowego pliku zip i zastosuj odpowiednie uprawnienia.

Metody chronione

static void validateDestinationDir (File destDir, String filename)

Konstruktorzy publiczni

ZipUtil

public ZipUtil ()

Metody publiczne

dodajToZip

public static void addToZip (ZipOutputStream out, 
        File file, 
         relativePathSegs)

Rekursywnie dodaje podany plik i jego zawartość do ZipOutputStream

Parametry
out ZipOutputStream : ERROR(/ZipOutputStream)

file File : ERROR(/File) który ma zostać dodany do strumienia

relativePathSegs : względna ścieżka pliku, łącznie z separatorami

Rzuca
jeśli nie udało się dodać pliku do zip

zastosuj pozwolenie

public static void applyPermission (File targetFile, 
        CentralDirectoryInfo zipEntry)

Zastosuj uprawnienia do pliku skonfigurowane we wpisie katalogu centralnego.

Parametry
targetFile File : ERROR(/File) dla którego chcesz ustawić uprawnienia.

zipEntry CentralDirectoryInfo : obiekt CentralDirectoryInfo zawierający uprawnienia do plików.

Rzuca
jeśli nie uda się uzyskać dostępu do pliku.

zamknijZip

public static void closeZip (ZipFile zipFile)

Zamknij otwarty ERROR(/ZipFile) , ignorując wszelkie wyjątki.

Parametry
zipFile ZipFile : plik do zamknięcia

utwórzZip

public static File createZip (File dir)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

Parametry
dir File : katalog do spakowania

Zwroty
File tymczasowy ERROR(/File) zawierający zawartość katalogu

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

utwórzZip

public static File createZip ( files, 
        String name)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podane pliki.

Parametry
files : lista plików do spakowania

name String : podstawowa nazwa pliku zip utworzonego bez rozszerzenia.

Zwroty
File tymczasowy ERROR(/File) zawierający zawartość katalogu

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

utwórzZip

public static File createZip (File dir, 
        String name)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

Parametry
dir File : katalog do spakowania

name String : podstawowa nazwa pliku zip utworzonego bez rozszerzenia.

Zwroty
File tymczasowy ERROR(/File) zawierający zawartość katalogu

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

utwórzZip

public static File createZip ( files)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie tymczasowego pliku zip zawierającego podane pliki

Parametry
files : lista plików do spakowania

Zwroty
File tymczasowy ERROR(/File) zawierający zawartość katalogu

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

utwórzZip

public static void createZip (File dir, 
        File zipFile)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie pliku zip zawierającego podany katalog i całą jego zawartość.

Parametry
dir File : katalog do spakowania

zipFile File : plik zip do utworzenia – nie powinien już istnieć

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

utwórzZip

public static void createZip ( files, 
        File zipFile)

Metoda narzędziowa umożliwiająca utworzenie pliku ZIP zawierającego podane pliki

Parametry
files : lista plików do spakowania

zipFile File : plik zip do utworzenia – nie powinien już istnieć

Rzuca
jeśli nie udało się utworzyć pliku zip

wyodrębnij plik z Zip

public static File extractFileFromZip (ZipFile zipFile, 
        String filePath)

Metoda narzędziowa umożliwiająca wyodrębnienie jednego określonego pliku z pliku zip do pliku tmp

Parametry
zipFile ZipFile : ERROR(/ZipFile) do wyodrębnienia

filePath String : ścieżka pliku do wyodrębnienia

Zwroty
File ERROR(/File) lub wartość null, jeśli nie została znaleziona

Rzuca
jeśli nie udało się wyodrębnić pliku

wyodrębnijZip

public static void extractZip (ZipFile zipFile, 
        File destDir)

Metoda narzędziowa umożliwiająca wyodrębnienie całej zawartości pliku ZIP do podanego katalogu

Parametry
zipFile ZipFile : ERROR(/ZipFile) do wyodrębnienia

destDir File : lokalny katalog, do którego chcesz wyodrębnić plik

Rzuca
jeśli nie udało się wyodrębnić pliku

wyodrębnijZip

public static void extractZip (ZipFile zipFile, 
        File destDir, 
         shouldExtract)

Metoda narzędziowa do wyodrębnienia zawartości pliku ZIP do podanego katalogu

Parametry
zipFile ZipFile : ERROR(/ZipFile) do wyodrębnienia

destDir File : lokalny katalog, do którego chcesz wyodrębnić plik

shouldExtract : predykat do dermine, jeśli należy wyodrębnić ZipEntry

Rzuca
jeśli nie udało się wyodrębnić pliku

wyodrębnijZipToTemp

public static File extractZipToTemp (File zipFile, 
        String nameHint)

Wyodrębnij plik zip do katalogu tymczasowego poprzedzonego ciągiem znaków

Parametry
zipFile File : plik zip do rozpakowania

nameHint String : przedrostek katalogu tymczasowego

Zwroty
File ERROR(/File) wskazujący katalog tymczasowy

pobierzZipCentralDirectoryInfos

public static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, 
        EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, 
        boolean useZip64)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

Parametry
partialZipFile File : obiekt ERROR(/File) częściowego pliku zip, który zawiera wpisy do katalogu centralnego.

endCentralDirInfo EndCentralDirectoryInfo : obiekt EndCentralDirectoryInfo pliku ZIP.

useZip64 boolean : wartość logiczna obsługująca format zip64 przy częściowym pobieraniu.

Zwroty
Lista CentralDirectoryInfo pliku ZIP

Rzuca
Wyjątek IO

pobierzZipCentralDirectoryInfos

public static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, 
        EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, 
        long offset)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

Parametry
partialZipFile File : obiekt ERROR(/File) częściowego pliku zip, który zawiera wpisy do katalogu centralnego.

endCentralDirInfo EndCentralDirectoryInfo : obiekt EndCentralDirectoryInfo pliku ZIP.

offset long : przesunięcie w częściowym pliku zip, w którym zaczyna się zawartość wpisów katalogu centralnego.

Zwroty
Lista CentralDirectoryInfo pliku ZIP

Rzuca
Wyjątek IO

pobierzZipCentralDirectoryInfos

public static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, 
        EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

Parametry
partialZipFile File : obiekt ERROR(/File) częściowego pliku zip, który zawiera wpisy do katalogu centralnego.

endCentralDirInfo EndCentralDirectoryInfo : obiekt EndCentralDirectoryInfo pliku ZIP.

Zwroty
Lista CentralDirectoryInfo pliku ZIP

Rzuca
Wyjątek IO

pobierzZipCentralDirectoryInfos

public static getZipCentralDirectoryInfos (File partialZipFile, 
        EndCentralDirectoryInfo endCentralDirInfo, 
        long offset, 
        boolean useZip64)

Uzyskaj listę {link CentralDirectoryInfo} dla plików w pliku ZIP.

Parametry
partialZipFile File : obiekt ERROR(/File) częściowego pliku zip, który zawiera wpisy do katalogu centralnego.

endCentralDirInfo EndCentralDirectoryInfo : obiekt EndCentralDirectoryInfo pliku ZIP.

offset long : przesunięcie w częściowym pliku zip, w którym zaczyna się zawartość wpisów katalogu centralnego.

useZip64 boolean : wartość logiczna obsługująca format zip64 przy częściowym pobieraniu.

Zwroty
Lista CentralDirectoryInfo pliku ZIP

Rzuca
Wyjątek IO

plik gzip

public static void gzipFile (File file, 
        File gzipFile)

Metoda pomocnicza służąca do tworzenia skompresowanej wersji pojedynczego pliku.

Parametry
file File : oryginalny plik

gzipFile File : plik, w którym należy umieścić skompresowaną zawartość

Rzuca
Wyjątek IO

isZipFileValid

public static boolean isZipFileValid (File zipFile, 
        boolean thorough)

Metoda narzędziowa służąca do sprawdzania, czy plik zip nie jest uszkodzony.

Parametry
zipFile File : ERROR(/File) do sprawdzenia

thorough boolean : Określa, czy podjąć próbę pełnego wyodrębnienia archiwum. Jeśli false , ta metoda nie wykryje błędów CRC w dobrze utworzonym archiwum.

Zwroty
boolean false , jeśli plik wygląda na uszkodzony; true ​​jest inaczej

Rzuca
jeśli pliku nie można otworzyć lub odczytać

rozpakujczęściowy plik Zip

public static void unzipPartialZipFile (File partialZip, 
        File targetFile, 
        CentralDirectoryInfo zipEntry, 
        LocalFileHeader localFileHeader, 
        long startOffset)

Wyodrębnij żądany plik z częściowego pliku zip.

W tej metodzie zakłada się, że wszystkie pliki po skompresowaniu znajdują się na tym samym dysku. Nie obsługuje jeszcze następujących funkcji:

Plik zip większy niż 4 GB

ZIP64 (wymaga aktualizacji ZipLocalFileHeader w przypadku skompresowanego rozmiaru)

Zaszyfrowany plik zip

Dowiązanie symboliczne

Parametry
partialZip File : ERROR(/File) , który jest częścią pliku ZIP.

targetFile File : ERROR(/File) w którym ma zostać zapisany wyodrębniony plik.

zipEntry CentralDirectoryInfo : obiekt CentralDirectoryInfo pliku do wyodrębnienia z częściowego pliku ZIP.

localFileHeader LocalFileHeader : obiekt LocalFileHeader pliku, który ma zostać wyodrębniony z częściowego pliku zip.

startOffset long : przesunięcie początkowe pliku do wyodrębnienia.

Rzuca
Wyjątek IO

rozpakujPartialZipFolder

public static void unzipPartialZipFolder (File targetFile, 
        CentralDirectoryInfo zipEntry)

Wyodrębnij żądany folder z częściowego pliku zip i zastosuj odpowiednie uprawnienia.

Parametry
targetFile File : ERROR(/File) w którym ma zostać zapisany wyodrębniony plik.

zipEntry CentralDirectoryInfo : obiekt CentralDirectoryInfo pliku do wyodrębnienia z częściowego pliku ZIP.

Rzuca
Wyjątek IO

Metody chronione

zatwierdźDestinationDir

protected static void validateDestinationDir (File destDir, 
        String filename)

Parametry
destDir File

filename String