KeyStoreException

public class KeyStoreException
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.util.keystore.KeyStoreException


Zgłaszany, gdy wystąpi krytyczny błąd magazynu kluczy.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

KeyStoreException ()

Tworzy KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg)

Tworzy KeyStoreException .

KeyStoreException (String msg, Throwable cause)

Tworzy KeyStoreException .

Konstruktory publiczne

KeyStoreException

public KeyStoreException ()

Tworzy KeyStoreException .

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg)

Tworzy KeyStoreException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

KeyStoreException

public KeyStoreException (String msg, 
                Throwable cause)

Tworzy KeyStoreException .

Parametry
msg String : wiadomość opisowa.

cause Throwable : główny Throwable , który spowodował, że urządzenie stało się niedostępne.