SoyutXmlParser

public abstract class AbstractXmlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.xml.AbstractXmlParser


Xml dosyalarını ayrıştırmak için yardımcı temel sınıf

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class AbstractXmlParser.ParseException

XML girişi ayrıştırılamazsa atılır

Kamu inşaatçıları

AbstractXmlParser ()

Genel yöntemler

void parse (InputStream xmlInput)

Verilen girdide bulunan xml verilerini ayrıştırır.

Korumalı yöntemler

abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Xml'i işlemek için bir ERROR(/DefaultHandler) oluşturur

Kamu inşaatçıları

SoyutXmlParser

public AbstractXmlParser ()

Genel yöntemler

ayrıştırmak

public void parse (InputStream xmlInput)

Verilen girdide bulunan xml verilerini ayrıştırır.

Atar
AbstractXmlParser.ParseException giriş ayrıştırılamazsa

Korumalı yöntemler

createXmlHandler

protected abstract DefaultHandler createXmlHandler ()

Xml'i işlemek için bir ERROR(/DefaultHandler) oluşturur

İadeler
DefaultHandler