Zarządzanie urządzeniami dla przedsiębiorstw

Urządzenia z systemem Android 5.0 lub nowszym z zadeklarowaną funkcją managed_users mogą być używane w środowisku korporacyjnym pod auspicjami działu technologii informatycznych (IT) każdej firmy. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu wielu użytkowników , zarządzanych profili i aplikacji do zarządzania mobilnością przedsiębiorstw (EMM), a także ulepszeniom domyślnego szyfrowania , zweryfikowanego rozruchu i SELinux .

Dzięki tym ulepszeniom użytkownicy lub ich działy IT mogą tworzyć profile zarządzane, które oddzielają dane pracodawcy w firmie od danych osobowych użytkowników. Postępuj zgodnie z dokumentami w tej sekcji witryny, aby prawidłowo wdrożyć zarządzanie urządzeniami firmowymi.

Streszczenie

Postępuj zgodnie z tym przepływem, aby zastosować zarządzanie urządzeniami:

  1. Poznaj kluczowe pojęcia, takie jak wielu użytkowników i profile zarządzane .
  2. Wdrażaj zarządzanie urządzeniami za pomocą niestandardowych plików nakładek.
  3. Przetestuj i zweryfikuj swoje urządzenia za pomocą dostawców i aplikacji EMM.

Dokumentacja pomocnicza

Android dla przedsiębiorstw