فراتر از تلفن‌ها و تبلت‌ها، سیستم‌عامل Android به‌عنوان پلتفرمی برای مجموعه‌ای از سخت‌افزار و فناوری، از جمله شبکه‌های یکپارچه شرکتی و دستگاه‌های سرگرمی عمل می‌کند.
دستگاه های اندروید مجازی قابل تنظیمی ایجاد کنید که می توانند هم از راه دور و هم به صورت محلی اجرا شوند.
دستگاه‌های دارای Android نسخه ۵.۰ و بالاتر را در یک شبکه شرکتی یا محیط سازمانی راه‌اندازی و مدیریت کنید.
چارچوب ورودی Android TV (TIF) تحویل محتوای زنده به Android TV را ساده می کند.