นอกเหนือจากโทรศัพท์และแท็บเล็ตแล้ว ระบบปฏิบัติการ Android ยังทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงเครือข่ายองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวและอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง
ตั้งค่าและจัดการอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 ขึ้นไปบนเครือข่ายองค์กรหรือสภาพแวดล้อมขององค์กร
Android TV Input Framework (TIF) ช่วยลดความยุ่งยากในการส่งเนื้อหาสดไปยัง Android TV