NfcAdaptation Sınıf Referansı

NfcAdaptation Sınıf Referansı

#include < NfcAdaptation.h >

Genel Üye İşlevleri

gerçek ~ NfcAdaptation ()
geçersiz Başlat ()
geçersiz Sonlandır ()
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ()
geçersiz Bellenimi İndir ()

Statik Genel Üye İşlevleri

statik NfcAdaptation & GetInstance ()

Detaylı Açıklama

NfcAdaptation.h dosyasının 64. satırındaki tanım .

Constructor & Destructor Belgeleri

sanal ~ NfcAdaptation ( )
gerçek

Üye İşlev Belgeleri

void DownloadFirmware ( )
geçersiz Sonlandır ( )
tHAL_NFC_ENTRY * GetHalEntryFuncs ( )
statik NfcAdaptation ve GetInstance ( )
statik
void Initialize ( )

Bu sınıfa ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: