Odniesienie do klasy ThreadMutex

Odniesienie do klasy ThreadMutex

#include < NfcAdaptation.h >

Dziedziczone przez ThreadCondVar .

Funkcje członka publicznego

ThreadMutex ()
wirtualny ~Mutex wątku ()
próżnia zamek ()
próżnia odblokować ()
operator pthread_mutex_t * ()

szczegółowy opis

Definicja w linii 28 pliku NfcAdaptation.h .

Dokumentacja konstruktora i destruktora

wirtualny ~ ThreadMutex ( )
wirtualny

Dokumentacja funkcji członka

pusty zamek ( )
operator pthread_mutex_t * ( )
wbudowane

Definicja w linii 35 pliku NfcAdaptation.h .

nieważne odblokowanie ( )

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z następującego pliku: