Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

AGpsCallbacks Struct Reference

AGpsCallbacks Struct Reference

#include < gps.h >

Data Fields

agps_status_callback   status_cb
 
gps_create_thread   create_thread_cb
 

Detailed Description

Callback structure for the AGPS interface.

Definition at line 912 of file gps.h .

Field Documentation

gps_create_thread create_thread_cb

Definition at line 914 of file gps.h .

Definition at line 913 of file gps.h .


The documentation for this struct was generated from the following file:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h