Odniesienie do struktury GnssData

Odniesienie do struktury GnssData

#include < gps.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
rozmiar_t pomiar_liczby
Pomiar Gnss pomiary [ GNSS_MAX_MEASUREMENT ]
GnssClock zegar

szczegółowy opis

Reprezentuje odczyt pomiarów GNSS. W przypadku urządzeń, dla których rok_hw GnssSystemInfo jest ustawiony na 2016+, obowiązkowe jest ich dostarczenie na żądanie, gdy odbiornik GNSS wyszukuje/śledzi sygnały.

  • Obowiązkowe jest zgłaszanie pomiarów konstelacji GPS.
  • Zachęcamy do zgłaszania wszystkich śledzonych konstelacji.

Definicja w linii 1935 pliku gps.h .

Dokumentacja terenowa

Zegar GnssClock

Odczyt czasu zegara GPS.

Definicja w linii 1946 pliku gps.h .

rozmiar_t liczba_miarów

Liczba pomiarów.

Definicja w linii 1940 pliku gps.h .

Tablica pomiarów.

Definicja w linii 1943 pliku gps.h .

rozmiar_t rozmiar

ustaw na sizeof(GnssData)

Definicja w linii 1937 pliku gps.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h