bt_interface_t Yapı Referansı

bt_interface_t Yapı Referansı

#include < bluetooth.h >

Veri alanları

size_t boyut
int(* init )( bt_callbacks_t *geri aramalar)
int(* etkinleştir )(bool guest_mode)
int(* devre dışı bırak )(void)
geçersiz(* temizleme )(boş)
int(* get_adapter_properties )(void)
int(* get_adapter_property )( bt_property_type_t türü)
int(* set_adapter_property )(const bt_property_t *özellik)
int(* get_remote_device_properties )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* get_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_property_type_t türü)
int(* set_remote_device_property )(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *özellik)
int(* get_remote_service_record )(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)
int(* get_remote_services )(bt_bdaddr_t *remote_addr)
int(* start_discovery )(void)
int(* iptal_keşfi )(geçersiz)
int(* create_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma)
int(* create_bond_out_of_band )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)
int(* remove_bond )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* iptal_bağ )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* get_connection_state )(const bt_bdaddr_t *bd_addr)
int(* pin_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t kabul et, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)
int(* ssp_reply )(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t varyantı, uint8_t kabul, uint32_t geçiş anahtarı)
const void *(* get_profile_interface )(const char *profile_id)
int(* dut_mode_configure )(uint8_t etkinleştir )
int(* dut_mode_send )(uint16_t işlem kodu, uint8_t *tampon, uint8_t len)
int(* le_test_mode )(uint16_t işlem kodu, uint8_t *tampon, uint8_t len)
int(* config_hci_snoop_log )(uint8_t etkinleştir )
int(* set_os_callouts )( bt_os_callouts_t *belirtiler)
int(* read_energy_info )()
geçersiz(* dump )(int fd, const char **argümanları)
int(* config_clear )(geçersiz)
geçersiz(* interop_database_clear )(void)
geçersiz(* interop_database_add )(uint16_t özelliği, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

Detaylı Açıklama

NOT: Varsayılan olarak, başlatma/etkinleştirme sırasında hiçbir profil başlatılmaz. Uygulama bir profilin 'init' API'sini çağırdığında, aşağıdakilerden biri gerçekleşir:

1.) Bluetooth etkin değilse, Bluetooth çekirdeği profili etkin olarak işaretleyecektir. Daha sonra, uygulama Bluetooth 'etkinleştirme'yi çağırdığında, etkinleştirme sırasının bir parçası olarak işaretlenen profil, uygun yığın API'leri çağrılarak etkinleştirilecektir. 'adapter_properties_cb', etkinleştirilmiş profillerin UUID'lerinin listesini döndürür.

2.) Bluetooth etkinleştirilirse, Bluetooth çekirdeği, profili başlatmak ve yeni eklenen profilin UUID'si dahil olmak üzere mevcut UUID listesiyle bir 'adapter_properties_cb'yi tetiklemek için yığın profili API'sini çağırır.

Profil 'temizleme' API'leri çağrıldığında bunun tersi gerçekleşir.Standart Bluetooth DM arabirimini temsil eder.

bluetooth.h dosyasının 456. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* iptal_bağ)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

İptal Tahvil

bluetooth.h dosyasının 521 satırındaki tanım.

int(* iptal_keşfi)(geçersiz)

Keşfi İptal Et

bluetooth.h dosyasının 508 satırındaki tanım.

void(* temizleme)(void)

Arayüzü kapatır.

bluetooth.h dosyasının 472 satırındaki tanım.

int(* config_clear)(void)

/data/misc/bt_config.conf dosyasını silin ve depolanan tüm bağlantıları silin

bluetooth.h dosyasının 580 satırındaki tanım.

int(* config_hci_snoop_log)(uint8_t etkinleştir )

bluetooth.h dosyasının 557 satırındaki tanım.

int(* create_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma)

Bluetooth Bağlantısı Oluşturun

bluetooth.h dosyasının 511 satırındaki tanım.

int(* create_bond_out_of_band)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, int taşıma, const bt_out_of_band_data_t *oob_data)

Bant dışı verileri kullanarak Bluetooth Bond oluşturun

bluetooth.h dosyasının 514 satırındaki tanım.

int(* devre dışı)(void)

Bluetooth'u devre dışı bırakın.

bluetooth.h dosyasının 469 satırındaki tanım.

void(* dump)(int fd, const char **argümanları)

Dumpsys işlevi için yerel destek İşlev eşzamanlı ve |fd| arayan kişiye aittir. |argümanlar| UTF-8 dizeleri olarak kodlanmış, çıktıyı etkileyebilecek bağımsız değişkenlerdir.

bluetooth.h dosyasının 575. satırındaki tanım.

int(* dut_mode_configure)(uint8_t etkinleştir )

Bluetooth Test Modu API'leri - Bu API'ler için Bluetooth etkinleştirilmelidir

bluetooth.h dosyasının 548 satırındaki tanım.

int(* dut_mode_send)(uint16_t işlem kodu, uint8_t *tampon, uint8_t len)

bluetooth.h dosyasının 551 satırındaki tanım.

int(* etkinleştir)(bool misafir_modu)

Bluetooth'u etkinleştirin.

bluetooth.h dosyasının 466. satırındaki tanım.

int(* get_adapter_properties)(void)

Tüm Bluetooth Adaptör özelliklerini init'te alın

bluetooth.h dosyasının 475 satırındaki tanım.

int(* get_adapter_property)( bt_property_type_t türü)

'Tür' Bluetooth Adaptör özelliğini alın

bluetooth.h dosyasının 478 satırındaki tanım.

int(* get_connection_state)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Belirli bir uzak cihaz için bağlantı durumunu alın. 0 dönüş değeri cihazın bağlı olmadığı anlamına gelir, sıfır olmayan dönüş durumu aktif bir bağlantı olduğunu gösterir.

bluetooth.h dosyasının 528 satırındaki tanım.

const void*(* get_profile_interface)(const char *profile_id)

Bluetooth profil arayüzünü alın

bluetooth.h dosyasının 544 satırındaki tanım.

int(* get_remote_device_properties)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Tüm Uzak Aygıt özelliklerini alın

bluetooth.h dosyasının 487 satırındaki tanım.

int(* get_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_property_type_t türü)

'type' Uzak Aygıt özelliğini alın

bluetooth.h dosyasının 490 satırındaki tanım.

int(* get_remote_service_record)(bt_bdaddr_t *remote_addr, bt_uuid_t *uuid)

Verilen UUID için Uzak Aygıtın hizmet kaydını alın

bluetooth.h dosyasının 498 satırındaki tanım.

int(* get_remote_services)(bt_bdaddr_t *remote_addr)

Uzak hizmetleri almak için SDP'yi başlatın

bluetooth.h dosyasının 502 satırındaki tanım.

int(* init)( bt_callbacks_t *geri aramalar)

Arabirimi açar ve bu arabirimin uygulanmasına yönelik geri arama rutinlerini sağlar.

bluetooth.h dosyasının 463 satırındaki tanım.

void(* interop_database_add)(uint16_t özelliği, const bt_bdaddr_t *addr, size_t len)

İlk |len| olan uzak bir cihaz için yeni bir cihaz birlikte çalışabilirlik geçici çözümü ekleyin. aygıt adresinin baytları |addr| ile eşleşir. NOT: |özellik| interop_feature_t (interop.h) içinde tanımlanan bir öğeyle eşleşmelidir.

bluetooth.h dosyasının 592 satırındaki tanım.

void(* interop_database_clear)(void)

Cihaz birlikte çalışabilirlik veritabanının dinamik bölümünü temizleyin (sıfırlayın).

bluetooth.h dosyasının 585 satırındaki tanım.

int(* le_test_mode)(uint16_t işlem kodu, uint8_t *tampon, uint8_t uzunluk)

BLE Test Modu API'leri

bluetooth.h dosyasının 554 satırındaki tanım.

int(* pin_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, uint8_t kabul, uint8_t pin_len, bt_pin_code_t *pin_code)

BT Eski PinKey Yanıtı Kabul et==YANLIŞ ise, pin_len ve pin_code 0x0 olacaktır.

bluetooth.h dosyasının 532 satırındaki tanım.

int(* read_energy_info)()

Enerji bilgisi ayrıntılarını okuyun - dönüş değeri BT_STATUS_SUCCESS veya BT_STATUS_NOT_READY'yi gösterir. Başarı, VSC komutunun kontrolöre gönderildiğini gösterir

bluetooth.h dosyasının 567. satırındaki tanım.

int(* remove_bond)(const bt_bdaddr_t *bd_addr)

Bond'u Kaldır

bluetooth.h dosyasının 518. satırındaki tanım.

int(* set_adapter_property)(const bt_property_t *özellik)

'Tür' Bluetooth Bağdaştırıcı özelliğini ayarla

bluetooth.h dosyasının 484. satırındaki tanım.

int(* set_os_callouts)( bt_os_callouts_t *belirtiler)

Alarmlar ve uyandırma kilitleri için bluedroid'in ihtiyaç duyduğu OS çağrı işlevlerini ayarlar. Bu, başarılı bir |init| işleminden hemen sonra çağrılmalıdır.

bluetooth.h dosyasının 562 satırındaki tanım.

int(* set_remote_device_property)(bt_bdaddr_t *remote_addr, const bt_property_t *özellik)

'type' Uzak Aygıt özelliğini ayarla

bluetooth.h dosyasının 494. satırındaki tanım.

size_t beden

sizeof(bt_interface_t) olarak ayarla

bluetooth.h dosyasının 458. satırındaki tanım.

int(* ssp_reply)(const bt_bdaddr_t *bd_addr, bt_ssp_variant_t varyantı, uint8_t kabul, uint32_t şifresi)

BT SSP Yanıtı - Just Works, Sayısal Karşılaştırma ve Geçiş Anahtarı parolası BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_COMPARISON & BT_SSP_VARIANT_CONSENT için sıfır olacaktır BT_SSP_VARIANT_PASSKEY_ENTRY için kabul==YANLIŞ ise, parola sıfır olacaktır

bluetooth.h dosyasının 540 satırındaki tanım.

int(* start_discovery)(void)

Keşfi Başlat

bluetooth.h dosyasının 505 satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: