btgatt_callbacks_t Odniesienie do struktury

btgatt_callbacks_t Odniesienie do struktury

#include < bt_gatt.h >

Pola danych

rozmiar_t rozmiar
const btgatt_client_callbacks_t * klient
const btgatt_server_callbacks_t * serwer

szczegółowy opis

Wywołania zwrotne BT-GATT

Definicja w linii 28 pliku bt_gatt.h .

Dokumentacja terenowa

Wywołania zwrotne klienta GATT

Definicja w linii 33 pliku bt_gatt.h .

Wywołania zwrotne serwera GATT

Definicja w linii 36 pliku bt_gatt.h .

rozmiar_t rozmiar

Ustaw na sizeof(btgatt_callbacks_t)

Definicja w linii 30 pliku bt_gatt.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_gatt.h