Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

btrc_interface_t Yapı Referansı

btrc_interface_t Yapı Referansı

#include < bt_rc.h >

Veri alanları

size_t boyut
bt_status_t (* init )( btrc_callbacks_t *geri aramalar)
bt_status_t (* get_play_status_rsp )( btrc_play_status_t play_status, uint32_t song_len, uint32_t song_pos)
bt_status_t (* list_player_app_attr_rsp )(int num_attr, btrc_player_attr_t *p_attrs)
bt_status_t (* list_player_app_value_rsp )(int num_val, uint8_t *p_vals)
bt_status_t (* get_player_app_value_rsp )( btrc_player_settings_t *p_vals)
bt_status_t (* get_player_app_attr_text_rsp )(int num_attr, btrc_player_setting_text_t *p_attrs)
bt_status_t (* get_player_app_value_text_rsp )(int num_val, btrc_player_setting_text_t *p_vals)
bt_status_t (* get_element_attr_rsp )(uint8_t num_attr, btrc_element_attr_val_t *p_attrs)
bt_status_t (* set_player_app_value_rsp )( btrc_status_t rsp_status)
bt_status_t (* register_notification_rsp )( btrc_event_id_t event_id, btrc_notification_type_t türü, btrc_register_notification_t *p_param)
bt_status_t (* set_volume )(uint8_t birim)
geçersiz(* temizleme )(boş)

Detaylı Açıklama

Standart BT-RC AVRCP Hedef arayüzünü temsil eder.

bt_rc.h dosyasının 223. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* temizleme)(void)

Arayüzü kapatır.

bt_rc.h dosyasının 291. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_element_attr_rsp)(uint8_t num_attr, btrc_element_attr_val_t *p_attrs)

Geçerli şarkıların öğe öznitelikleri metnini ("Başlık"/"Albüm"/"Sanatçı") döndürür num_attr: p_attrs işaretçisinde bulunan öznitelik metninin sayısını belirtir

bt_rc.h dosyasının 265. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_play_status_rsp)( btrc_play_status_t play_status, uint32_t song_len, uint32_t song_pos)

GetPlayStatus isteğine yanıt verin. akımı içerir

  1. oyun durumu
  2. Şarkı süresi/uzunluğu
  3. şarkı konumu

bt_rc.h dosyasının 237. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_player_app_attr_text_rsp)(int num_attr, btrc_player_setting_text_t *p_attrs)

Uygulama öznitelikleri metnini döndürür ("Karıştır"/"Tekrar"/...) num_attr: p_attrs işaretçisinde bulunan özniteliklerin metninin sayısını belirtir

bt_rc.h dosyasının 255. satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_player_app_value_rsp)( btrc_player_settings_t *p_vals)

Belirtilen attr_id'nin her biri için geçerli uygulama öznitelik değerlerini döndürür

bt_rc.h dosyasının 250 satırındaki tanım.

bt_status_t (* get_player_app_value_text_rsp)(int num_val, btrc_player_setting_text_t *p_vals)

Uygulama öznitelikleri metnini döndürür ("Karıştır"/"Tekrar"/...) num_attr: p_vals işaretçisinde bulunan öznitelik değerlerinin metnini belirtir

bt_rc.h dosyasının 260. satırındaki tanım.

bt_status_t (* init)( btrc_callbacks_t *geri aramalar)

BtRc geri aramalarını kaydedin

bt_rc.h dosyasının 230. satırındaki tanım.

bt_status_t (* list_player_app_attr_rsp)(int num_attr, btrc_player_attr_t *p_attrs)

Destek oynatıcı uygulama özniteliklerini listeler (Karıştır/Tekrar/...) num_attr: p_attrs işaretçisinde bulunan özniteliklerin sayısını belirtir

bt_rc.h dosyasının 242 satırındaki tanım.

bt_status_t (* list_player_app_value_rsp)(int num_val, uint8_t *p_vals)

Destek oynatıcı uygulama özniteliklerini listeler (Karıştır Kapalı/Açık/Grup) num_val: p_vals işaretçisinde bulunan değerlerin sayısını belirtir

bt_rc.h dosyasının 247. satırındaki tanım.

bt_status_t (* register_notification_rsp)( btrc_event_id_t event_id, btrc_notification_type_t türü, btrc_register_notification_t *p_param)

bt_rc.h dosyasının 277. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_player_app_value_rsp)( btrc_status_t rsp_status)

Oynatıcı öznitelik isteğini ayarlama yanıtı ("Karıştır"/"Tekrar") rsp_status: Geçerli medya oynatıcı için oynatıcı özniteliklerini ayarlama durumu

bt_rc.h dosyasının 270. satırındaki tanım.

bt_status_t (* set_volume)(uint8_t volume)

Geçerli ses ayarını uzak tarafa gönderin. Destek SetAbsoluteVolume ile sınırlıdır Bu, Göreli Hacmi (AVRCP 1.0) desteklemek için geliştirilebilir. RelateVolume ile mutlak ses seviyesi hacminin aksine VOLUME_UP/VOLUME_DOWN göndereceğiz: 0-127 aralığında olmalıdır. bit7 ayrılmıştır ve ayarlanamaz

bt_rc.h dosyasının 288. satırındaki tanım.

size_t beden

sizeof(BtRcInterface) olarak ayarlayın

bt_rc.h dosyasının 226. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/içerme/donanım/ bt_rc.h