effect_interface_s Yapı Referansı

effect_interface_s Yapı Referansı

#include < audio_effect.h >

Veri alanları

int32_t(* süreç )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)
int32_t(* komut )( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)
int32_t(* get_descriptor )( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)
int32_t(* proses_reverse )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

Detaylı Açıklama

audio_fect.h dosyasının 286. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int32_t(* komut)( effect_handle_t self, uint32_t cmdCode, uint32_t cmdSize, void *pCmdData, uint32_t *replySize, void *pReplyData)

audio_fect.h dosyasının 356. satırındaki tanım.

int32_t(* get_descriptor)( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)

audio_fect.h dosyasının 381. satırındaki tanım.

int32_t(* süreç)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

audio_fect.h dosyasının 322. satırındaki tanım.

int32_t(* proses_reverse)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

audio_fect.h dosyasının 411. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: