Gatekeeper_module Yapı Referansı

Gatekeeper_module Yapı Referansı

#include < gatekeeper.h >

Veri alanları

hw_module_t yaygın

Detaylı Açıklama

Gatekeeper.h dosyasının 32. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

Gatekeeper modülünün ortak yöntemleri. Bu yapının kullanıcıları uygun bağlamda bir Gatekeeper_module işaretçisine bir hw_module_t yayınlayacağından, bu, Gatekeeper_module'ün ilk üyesi olmalıdır .

Gatekeeper.h dosyasının 38. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: