keymaster_dsa_keygen_params_t Struct Referansı

keymaster_dsa_keygen_params_t Struct Referansı

#include < keymaster_common.h >

Veri alanları

uint32_t key_size
uint32_t generator_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
const uint8_t * jeneratör
const uint8_t * prime_p
const uint8_t * prime_q

Detaylı Açıklama

DSA anahtarı oluşturmak için gerekli parametreler.

Keymaster_common.h dosyasının 132. satırındaki tanım .

Saha Belgeleri

const uint8_t * oluşturucu

Keymaster_common.h dosyasının 137. satırındaki tanım .

uint32_t generator_len

Keymaster_common.h dosyasının 134 satırındaki tanım .

uint32_t key_size

Keymaster_common.h dosyasının 133 satırındaki tanım .

const uint8_t * prime_p

Keymaster_common.h dosyasının 138. satırındaki tanım .

uint32_t prime_p_len

Keymaster_common.h dosyasının 135. satırındaki tanım .

const uint8_t * prime_q

Keymaster_common.h dosyasının 139. satırındaki tanım .

uint32_t prime_q_len

Keymaster_common.h dosyasının 136. satırındaki tanım .


Bu yapının belgeleri aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur: