keymaster_key_param_t Odniesienie do struktury

keymaster_key_param_t Odniesienie do struktury

#include < keymaster_defs.h >

Pola danych

klucz_tag_t etykietka
unia {
uint32_t wyliczone
wartość logiczna
uint32_t liczba całkowita
uint64_t długa_liczba całkowita
uint64_t data_godzina
keymaster_blob_t blob
};

szczegółowy opis

Definicja w linii 286 pliku keymaster_defs.h .

Dokumentacja terenowa

związek { ... }

Definicja w linii 294 pliku keymaster_defs.h .

wartość logiczna

Definicja w linii 290 pliku keymaster_defs.h .

uint64_t data_godzina

Definicja w linii 293 pliku keymaster_defs.h .

uint32_t wyliczone

Definicja w linii 289 pliku keymaster_defs.h .

uint32_t liczba całkowita

Definicja w linii 291 pliku keymaster_defs.h .

uint64_t długa_liczba całkowita

Definicja w linii 292 pliku keymaster_defs.h .

Definicja w linii 287 pliku keymaster_defs.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku: