radio_hw_device Odniesienie do struktury

radio_hw_device Odniesienie do struktury

#include < radio.h >

Pola danych

struktura hw_device_t wspólny
int(* get_properties )(const struct radio_hw_device *dev, radio_hal_properties_t *properties)
int(* open_tuner )(const struct radio_hw_device *dev, const radio_hal_band_config_t *config, bool audio, wywołanie zwrotne radio_callback_t , void *cookie, const struct radio_tuner **tuner)
int(* zamknij_tuner )(const struct radio_hw_device *dev, const struct radio_tuner *tuner)

szczegółowy opis

Definicja w linii 221 pliku radio.h .

Dokumentacja terenowa

int(* close_tuner)(const struktura radio_hw_device *dev, const struktura radio_tuner *tuner)

Definicja w linii 276 pliku radio.h .

struktura hw_device_t wspólna

Definicja w linii 222 pliku radio.h .

int(* get_properties)(const struktura radio_hw_device *dev, radio_hal_properties_t *properties)

Definicja w linii 234 pliku radio.h .

int(* open_tuner)(const struct radio_hw_device *dev, const radio_hal_band_config_t *config, bool audio, wywołanie zwrotne radio_callback_t , void *cookie, const struct radio_tuner **tuner)

Definicja w linii 257 pliku radio.h .


Dokumentacja tej struktury została wygenerowana z następującego pliku:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ radio.h