tv_input_device Yapı Referansı

tv_input_device Yapı Referansı

#include < tv_input.h >

Veri alanları

hw_device_t yapısı yaygın
int(* başlat )(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *geri arama, void *veri)
int(* get_stream_configurations )(const struct tv_input_device *dev, int cihaz_kimliği, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)
int(* open_stream )(struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, tv_stream_t *stream)
int(* close_stream )(struct tv_input_device *dev, int cihaz_kimliği, int akış_id)
int(* request_capture )(struct tv_input_device *dev, int aygıt_id, int akış_id, tampon_handle_t arabellek, uint32_t sıra)
int(* cancel_capture )(struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, int akış_id, uint32_t seq)
geçersiz * ayrılmış [16]

Detaylı Açıklama

tv_input.h dosyasının 304. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

int(* cancel_capture)(struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, int akış_id, uint32_t seq)

tv_input.h dosyasının 397. satırındaki tanım.

int(* close_stream)(struct tv_input_device *dev, int cihaz_kimliği, int akış_kimliği)

tv_input.h dosyasının 362. satırındaki tanım.

hw_device_t ortak yapısı

tv_input.h dosyasının 305. satırındaki tanım.

int(* get_stream_configurations)(const struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, int *num_configurations, const tv_stream_config_t **configs)

tv_input.h dosyasının 335. satırındaki tanım.

int(* başlat)(struct tv_input_device *dev, const tv_input_callback_ops_t *geri arama, void *veri)

tv_input.h dosyasının 321. satırındaki tanım.

int(* open_stream)(struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, tv_stream_t *stream)

tv_input.h dosyasının 350. satırındaki tanım.

int(* request_capture)(struct tv_input_device *dev, int cihaz_id, int flow_id, buffer_handle_t tampon, uint32_t seq)

tv_input.h dosyasının 385. satırındaki tanım.

geçersiz* ayrılmış[16]

tv_input.h dosyasının 400. satırındaki tanım.


Bu yapıya ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ tv_input.h