bluetooth_sdp_record Birlik Referansı

bluetooth_sdp_record Birlik Referansı

#include < bt_sdp.h >

Veri alanları

bluetooth_sdp_hdr_overlay HDR
bluetooth_sdp_mas_record mas
bluetooth_sdp_mns_record mns
bluetooth_sdp_pse_record söz
bluetooth_sdp_pce_record pce
bluetooth_sdp_ops_record operasyon
bluetooth_sdp_sap_record özsu

Detaylı Açıklama

bt_sdp.h dosyasının 100. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

bt_sdp.h dosyasının 101. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 102. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 103. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 106. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 105. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 104. satırındaki tanım.

bt_sdp.h dosyasının 107. satırındaki tanım.


Bu birleşime ilişkin belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libdonanım/include/donanım/ bt_sdp.h