NativePocAsserter

public interface NativePocAsserter

com.android.sts.common.NativePocAsserter


Bir iddia sahibi için NativePoc.asserter() ile kullanılacak arayüz.

Özet

Genel yöntemler

default void checkCmdResult (CommandResult result)

PoC tamamlandıktan sonra çağrılır

default AutoCloseable withAutoCloseable ( NativePoc nativePoc, ITestDevice device)

Bir PoC çalışmadan önce çağrılır, PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

Genel yöntemler

checkCmdSonucu

public void checkCmdResult (CommandResult result)

PoC tamamlandıktan sonra çağrılır

parametreler
result CommandResult

ile Otomatik Kapatılabilir

public AutoCloseable withAutoCloseable (NativePoc nativePoc, 
                ITestDevice device)

Bir PoC çalışmadan önce çağrılır, PoC bittikten sonra kapanan bir AutoCloseable döndürür

parametreler
nativePoc NativePoc

device ITestDevice

İadeler
AutoCloseable

Atar
Exception