normal ifade

public class RegexUtils
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.RegexUtils


Dizelerde regex eşleşmesi olan JUnit iddialarının etrafındaki sarmalayıcıları içerir

Özet

kamu inşaatçılar

RegexUtils ()

Genel yöntemler

static void assertContains (String pattern, String input)
static void assertContainsMultiline (String pattern, String input)
static void assertNotContains (String pattern, String input)
static void assertNotContainsMultiline (String pattern, String input)

kamu inşaatçılar

normal ifade

public RegexUtils ()

Genel yöntemler

iddia içerir

public static void assertContains (String pattern, 
        String input)

parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

AssertİçerirÇok Satırlı

public static void assertContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

iddiaDeğilİçerir

public static void assertNotContains (String pattern, 
        String input)

parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception

AssertNotContainsÇok Satırlı

public static void assertNotContainsMultiline (String pattern, 
        String input)

parametreler
pattern String

input String

Atar
Exception