RootcanalUtils.RootcanalController

public static class RootcanalUtils.RootcanalController
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.RootcanalController


Özet

Genel yöntemler

void close ()
RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Rootcanal'ın HCI soketine bağlanarak yeni bir HCI cihazı oluşturun.

String sendTestChannelCommand (String cmd, String... args)

Rootcanal test kanalına bir komut gönderin.

Genel yöntemler

kapat

public void close ()

Atar
IOException

HciDevice oluştur

public RootcanalUtils.HciDevice createHciDevice ()

Rootcanal'ın HCI soketine bağlanarak yeni bir HCI cihazı oluşturun.

İadeler
RootcanalUtils.HciDevice HCI bağlantı noktasından göndermeye/almaya izin veren HciDevice nesnesi

Atar
DeviceNotAvailableException
IOException
InterruptedException

sendTestChannelCommand

public String sendTestChannelCommand (String cmd, 
                String... args)

Rootcanal test kanalına bir komut gönderin.

Rootcanal'dan kabul edilen komutların listesi için "yardım" komutunu gönderin.

parametreler
cmd String : gönderilecek komut

args String : komut için bağımsız değişkenler

İadeler
String Rootcanal'dan yanıt dizesi

Atar
IOException
InterruptedException