Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

AppDeviceBuildInfo

public class AppDeviceBuildInfo
extends DeviceBuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildInfo
com.android.tradefed.build.DeviceBuildInfo
com.android.tradefed.build.AppDeviceBuildInfo


Bu sınıf kullanımdan kaldırıldı.
IDeviceBuildInfo doğrudan kullanın.

Bir IDeviceBuildInfo de içeriyor IAppBuildInfo .

Özet

Kamu inşaatçılar

AppDeviceBuildInfo (String buildId, String buildName)

Herkese açık yöntemler

void setAppBuild ( IAppBuildInfo appBuild)

IAppBuildInfo tüm dosyaları kopyalayın.

void setDeviceBuild ( IDeviceBuildInfo deviceBuild)

IDeviceBuildInfo tüm dosyaları kopyalayın.

Kamu inşaatçılar

AppDeviceBuildInfo

public AppDeviceBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Parametreler
buildId String

buildName String

Herkese açık yöntemler

setAppBuild

public void setAppBuild (IAppBuildInfo appBuild)

Tüm dosyaları IAppBuildInfo .

Parametreler
appBuild IAppBuildInfo

setDeviceBuild

public void setDeviceBuild (IDeviceBuildInfo deviceBuild)

IDeviceBuildInfo tüm dosyaları kopyalayın.

Parametreler
deviceBuild IDeviceBuildInfo