IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


Bu arabirim kullanımdan kaldırılmıştır.
Doğrudan IBuildInfo kullanın.

Bir Android uygulamasını ve test paketlerini temsil eden bir IBuildInfo .